Coaching

KRAFTFULLA VERKTYG FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET


Vi har alla en enorm potential

Professionell coaching vågar vi påstå gör skillnad för alla. Genom att se den potential vi alla har och plocka fram det unika hos varje person är coaching ett kraftfullt verktyg som hjälpt många nå sina mål och återupptäcka sin potential.


Coaching är en professionell samtalsmetod vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.


Min roll som coach är att hjälpa personer/grupper att optimera sina resurser genom att lyssna, ställa kraftfulla tankeprovocerande frågor, vägleda, stötta, uppmuntra och ge stärkande feedback. Som ICF Coach erbjuder jag;

- Framtidsfokusering

- Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner

- Förbättra prestationer

- Fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet

- Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo

- Nå personlig mognad genom ökad självinsikt


Coaching bygger på ett engagemang och en förutsättning för bra coaching är att individen/gruppen har vilja, lust och önskan till  förändring och utveckling.


För mer information kontakta oss på info@eleonorabohman.se

eller 070-564 06 52.

Copyright © 2015 EaB Företagskonsult.