Coaching

KRAFTFULLA VERKTYG FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET


Vi har alla en enorm potential

Professionell coaching vågar jag påstå gör skillnad för alla. Att återupptäcka den potential vi alla har och väcka det inre ledarskapet till liv, tar vi tillsammans fram det unika hos dig. Detta gör att coaching är ett kraftfullt verktyg för dig som vill nå dina mål och återupptäcka ditt potential.


Coaching är en professionell samtalsmetod vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga drömmar såväl yrkesmässigt som privat.


Min roll som coach är att hjälpa dig att optimera dina resurser genom att lyssna, ställa kraftfulla tankeprovocerande frågor, vägleda, stötta, uppmuntra och ge stärkande feedback. Som ICF Coach erbjuder jag;

- Framtidsfokusering

- Uppnå önskade resultat och personliga mål / visioner

- Förbättra prestationer

- Fördjupa sitt lärande och öka sin livskvalitet

- Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo

- Nå personlig mognad genom ökad självinsikt


Coaching bygger på ett engagemang och en förutsättning för bra coaching är att du har vilja och önskan till  förändring och utveckling.


För mer information kontakta mig på info@eleonorabohman.se

eller 070-564 06 52.

Copyright © 2015 EaB Företagskonsult.