Medberoende

KRAFTFULLA VERKTYG FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET


Res Dig! - Läk ditt medberoende


De flesta som växer upp med dysfunktionella mönster i familjen får djupa sår och problem som inte allt för sällan tar sig uttryck i fysiskt i form av stress, oro, ångest, utmattningssyndrom eller psykosomatiska symptom. Genom  medberoendemetoden Res dig får du beskrivet på djupet de sår och konsekvenser som uppstår hos dem som lever med eller har vuxit upp i en dysfunktionell familj eller relation.


Med metoden Res dig får du de verktyg du behöver för att kunna lägga pusslet över dig själv och förstå dig själv, ditt reagerande och agerande. Och därmed komma ur ditt medberoende. Att läka ditt medberoende kräver medvetenhet, handling och utveckling. Metoden Res dig visar vägen till försoning och förståelse till varför  man återkommande hamnar i trasiga relationer.Copyright © 2015 EaB Företagskonsult.