Om mig

KRAFTFULLA VERKTYG FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET


Min vision är att alla människor ska leva ett liv i fullständig balans och harmoni.


Min mission är att inspirera människor till förändring och utveckling att återupptäcka sin fulla potential.


Min verksamhetsidé är att ge människor kraftfulla verktyg för bättre livskvalitet.EaB är ett politiskt och religiöst obundet företag. Vårt enda syfte är att inspirera människor till förändring och utveckling att återupptäcka sin fulla potential. Att  möta sörjande och erbjuda dem konkret och kraftfull verktyg för känslomässig läkning. Vår  förhoppning är att du därmed försonas med ditt förflutna och får chans att leva ett liv i balans och harmoni.


Copyright © 2015 EaB Företagskonsult.