Sorgbearbetning

KRAFTFULLA VERKTYG FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET


Vad är sorg och vad gör vi med den?


Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förlust eller förändring av känslomässigt karaktär. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss.  Sorg kan uppstå vid bland annat missbruk, skilsmässa, sjukdom, konflikter och dödsfall. Listan kan göras lång. Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock individuella, och varierar även hos varje enskild person över tid. Det vi inom Sorgbearbetning, beskriver som sorg är ingen tidsbestämd process som sker i olika steg, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.


De flesta av oss är fostrade och socialiserade   att inte visa  annat än glädje och lycka,  "Var inte ledsen, han var ändå inte värd dig", "Gå in på ditt rum och kom tillbaka när du är gladare" eller "Tänk inte mer på det nu, andra har det värre", "Det går över" är exempel på några av de välmenade saker  de flesta fått höra någon gång i sitt liv, när de varit ledsna.  Faktum är  att det är idag  mer socialt accepterat att vara onykter mitt på dagen  (även om det i sig inte är bra) än att  gråta mitt på öppen gata. Att  släppa taget och gå vidare  är vanliga råd många får. Men skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?


Metodens definition av sorg är att något av känslomässig natur inte är kommunicerat. Kommunikation är med andra ord nyckeln till att bearbeta sorg. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla de outtalade tankar och känslor kring det som hänt.  Sorgbearbetning är ett pedagogiskt handlingsprogram för känslomässig läkning som hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation – utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd.


Efter avslutad kurs kommer du att försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.


Du lär metoden Sorgbearbetning genom att gå kurs som består av åtta tillfällen. Antingen i grupp eller individuellt. Under  kursen  tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Programmet Sorgbearbetning  ger dig tillgång till en konkret metod för att långsiktigt och bestående bearbeta sorgen och smärtan efter olika förluster och förändringar.


Den egna bearbetningen varvas med föreläsningar om sorg och sorgbearbetning, vilket ger dig en djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar. Kursen ger dig även verktyg för att bearbeta ytterligare förluster och framtida förändringar.


Praktisk kursinformation

Kurslängd: 8 mötestillfällen á 60-90 minuter

Datum: Kursstarter sker löpande

Kursledare: Eleonora Bohman

I kursen ingår: Verktyg för egen sorgbearbetning, kunskap om sorg och  sorgbearbetning, boken Sorgbearbetning och kursmaterial

Avgift: 900 kr varav 900 kr är anmälningsavgift.Vid företagsfakturering tillkommer moms.

Anmälan: Kursanmälan görs till anmalan@eleonorabohman.se


Copyright © 2015 EaB Företagskonsult.