Sorgbearbetning

KRAFTFULLA VERKTYG FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET

 

Vad är sorg och vad gör vi med den?

 

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förlust eller förändring av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Sorg kan uppstå vid bl a missbruk, skilsmässa, sjukdom, konflikter och dödsfall. Listan kan göras lång. Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock individuella, och varierar även hos varje enskild person över tid. Det vi beskriver som sorg är ingen tidsbestämd process som sker i olika steg, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.

 

De flesta av oss är fostrade och socialiserade att inte visa annat än glädje och lycka, "Var inte ledsen, han var ändå inte värd dig", "Gå in på ditt rum och kom tillbaka när du är gladare" eller "Tänk inte mer på det nu. Det går över" är exempel på några av de saker de flesta fått höra någon gång i sitt liv, när de varit ledsna. Faktum är att det är idag mer socialt accepterat att vara onykter mitt på dagen (även om det i sig inte är bra) än att gråta mitt på öppen gata.

 

Att känna sorg är normalt och naturligt. Samtidigt saknar de flesta av oss kunskap om hur man genomför ett sorgearbete. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd många får i all välmening. Men skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

 

Vår definition av sorg är att något av känslomässig natur inte är kommunicerat. Kommunikation är med andra ord nyckeln till att bearbeta sorg. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla de outtalade tankar och känslor kring det som hänt. Sorgbearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning som hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation – utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande goda råd. Erfarenhet visar att du försonas med dig själv och det du varit med om. Ältandet och smärtan försvinner, vilket många upplever som att de får mer energi, livslust och blir mer närvarande i livet.

 

Vi lär ut metoden Sorgbearbetning genom en kurs som består av åtta tillfällen. Antingen i grupp eller individuellt. Under kursen tar vi reda på vilka förluster som har påverkat våra liv, samt genomför de handlingar som behövs för att bearbeta och förlösa sorgen kring det som är ofullständigt. Programmet Sorgbearbetning ger dig tillgång till en konkret metod för att långsiktigt och bestående bearbeta sorgen och smärtan efter olika förluster och förändringar.

 

Den egna bearbetningen varvas med föreläsningar om sorg och sorgbearbetning, vilket ger dig en djupare förståelse för vad oförlöst sorg beror på och vad det är i metoden som fungerar. Kursen ger dig även verktyg för att bearbeta ytterligare förluster och framtida förändringar.

 

Praktisk kursinformation

Kurslängd: 8 mötestillfällen á 60-90 minuter, samt 1-2 timmar för hemuppgifter

Datum: Kursstarter sker löpande. Kontakta oss på info@eleonorabohman.se för mer information

Kursledare: Eleonora Bohman

I kursen ingår: Verktyg för egen sorgbearbetning, kunskap om sorg och sorgbearbetning, boken Sorgbearbetning och kursmaterial

Avgift: 4 900 kr varav 900 kr är anmälningsavgift.

Vid företagsfakturering tillkommer moms.

Undervisningsform: Föreläsningar varvas med enskilt arbete, diskussioner, gruppövningar och hemuppgifter.

Anmälan: Kursanmälan görs till anmalan@eleonorabohman.se

 

Copyright © 2015 EaB Företagskonsult.